Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja ličnosti. Ideal duševnog zdravlja je zdrava, zrela ličnost. Takva osoba je tolerantna, strpljiva, ima sposobnost prilagođavanja i stvaranja harmoničnih odnosa sa spoljnom okolinom. Mentalna higijena predstavlja skup mera i tehnika usmerenih ka sprečavanju mentalnih poremećaja i unapređenju mentalnog zdravlja, koja se ispoljavaju u čovekovom ponašanju prema sebi samom i prema svojoj okolini. Cilj mentalne higijene je da doprinese stvaranju uravnotežene i socijalno prilagođene ličnosti. Cilj preventivnih mera je da se otklone uzroci koji dovode do poremećaja ili barem da ublaže posledice. Zadatak mentalne higijene je da spreči dejstvo štetnih činilaca koji doprinose nepoželjnom funkcionisanju ličnosti.

Kao aikido, teretana, aerobik, joga, ples ili bilo koji drugi trening, koji uplatite za poboljšanje svog fizičkog zdravlja, sada imate priliku da uplatite “Mentalni aikido” za dobrobit svog mentalnog zdravlja.  Psihološko savetovanje za mesec dana po ceni  4000 dinara za 4 susreta. Namenjeno je prevashodno studentima. Termini su u pre podnevnim časovima, 10-13h. Radi se o klasičnom savetovanju, individualno je i traje sat vremena.

Uvek možete učiniti bar nešto da se mentalno osnažite i još intenzivnije odolevate psihičkim teškoćama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s